Koninklijke Luchtvaart Maatschappij KLM

Van Zwanenburg heeft zijn beste beentje voor gezet bij de realisatie van de bedrijf restauratieve voorziening bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij ‘KLM’.

Uitgekiende ideeën zijn door Van Zwanenburg samen met Culion uitgewerkt, gefabriceerd en gemonteerd. Hierbij zijn functionaliteit , kwaliteit en design hand in hand gegaan, waarbij de ideeën tot op detailniveau zijn doorgevoerd. De multifunctionele eilanden spreken tot de verbeelding.

Hierbij waren natuurlijk de materiaalkeuzes uitermate belangrijk. Er is o.a. gebruikgemaakt van Composiet bladen met de kleur Beach Iceberg met een dikte van 20 mm en een onderbouwbekleding van Abet 873 Fin. Satinata.

Met recht kun je spreken van een Koninklijke uitstraling bij onze landelijke trots.