Install Wok-Line SH/WO/IN Inducs


SH/WO/IN 3500
Drop-in / 3,5 kW / vaste generator / flens
€ 2825,00
SH/WO/IN 5000
Drop-in / 5 kW / vaste generator / flens
€ 3295,00
SH/WO/IN 8000
Drop-in / 8 kW / vaste generator / flens
€ 3575,00
Detail