Wand inductiekap 1100 zonder verlichting


1035 mm
Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 1000 Luchtverplaatsing toevoer m3/u: 500 Aantal filters: 2
€ 3881,00
1500 mm
Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 1500 Luchtverplaatsing toevoer m3/u: 750 Aantal filters: 2
€ 4048,00
2000 mm
Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 2000 Luchtverplaatsing toevoer m3/u: 1000 Aantal filters: 4
€ 4665,00
2500 mm
Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 2500 Luchtverplaatsing toevoer m3/u: 1250 Aantal filters: 5
€ 4834,00
3000 mm
Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 3000 Luchtverplaatsing toevoer m3/u: 1500 Aantal filters: 6
€ 5006,00
3500 mm
Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 3500 Luchtverplaatsing toevoer m3/u: 1750 Aantal filters: 7
€ 5223,00
4000 mm
Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 4000 Luchtverplaatsing toevoer m3/u: 2000 Aantal filters: 8
€ 5632,00
4500 mm
Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 4500 Luchtverplaatsing toevoer m3/u: 2250 Aantal filters: 9
€ 6516,00
5000 mm
Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 5000 Luchtverplaatsing toevoer m3/u: 2500 Aantal filters: 10
€ 7349,00
5500 mm
Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 5500 Luchtverplaatsing toevoer m3/u: 2750 Aantal filters: 11
€ 8327,00
6000 mm
Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 6000 Luchtverplaatsing toevoer m3/u: 3000 Aantal filters: 12
€ 9359,00
6500 mm
Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 6500 Luchtverplaatsing toevoer m3/u: 3250 Aantal filters: 13
€ 9386,00
7000 mm
Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 7000 Luchtverplaatsing toevoer m3/u: 3500 Aantal filters: 14
€ 9755,00
7500 mm
Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 7500 Luchtverplaatsing toevoer m3/u: 3750 Aantal filters: 15
€ 10247,00
8000 mm
Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 8000 Luchtverplaatsing toevoer m3/u: 4000 Aantal filters: 16
€ 10613,00
Detail