EDKS-2-160 Eiland dampkap 1600, 2 rijen filters met LED spots


2000 mm
Luchtverplaatsing in m3/u: 4000 Aantal filters: 6 Aantal LED spots: 6
€ 3993,00
2500 mm
Luchtverplaatsing in m3/u: 5000 Aantal filters: 8 Aantal LED spots: 8
€ 4743,00
3000 mm
Luchtverplaatsing in m3/u: 6000 Aantal filters: 10 Aantal LED spots: 10
€ 5450,00
3500 mm
Luchtverplaatsing in m3/u: 7000 Aantal filters: 12 Aantal LED spots: 12
€ 6132,00
4000 mm
Luchtverplaatsing in m3/u: 8000 Aantal filters: 14 Aantal LED spots: 14
€ 6808,00
4500 mm
Luchtverplaatsing in m3/u: niet bekend Aantal filters: 16 Aantal LED spots: 16
€ 8358,00
5000 mm
Luchtverplaatsing in m3/u: niet bekend Aantal filters: 16 Aantal LED spots: 16
€ 8677,00
5500 mm
Luchtverplaatsing in m3/u: niet bekend Aantal filters: 20 Aantal LED spots: 20
€ 9709,00
6000 mm
Luchtverplaatsing in m3/u: niet bekend Aantal filters: 20 Aantal LED spots: 20
€ 10032,00
6500 mm
Luchtverplaatsing in m3/u: niet bekend Aantal filters: 24 Aantal LED spots: 24
€ 11033,00
7000 mm
Luchtverplaatsing in m3/u: niet bekend Aantal filters: 24 Aantal LED spots: 24
€ 11352,00
7500 mm
Luchtverplaatsing in m3/u: niet bekend Aantal filters: 28 Aantal LED spots: 28
€ 12428,00
8000 mm
Luchtverplaatsing in m3/u: niet bekend Aantal filters: 28 Aantal LED spots: 28
€ 13668,00
Detail