EIKS-2-220 Eiland inductiekap 2200, 2 rijen filters met LED spots


2000 mm
Aantal LED spots: 6 Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 5540 Aantal filters: 6
€ 6323,00
2500 mm
Aantal LED spots: 8 Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 6930 Aantal filters: 8
€ 7445,00
3000 mm
Aantal LED spots: 10 Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 8300 Aantal filters: 10
€ 8412,00
3500 mm
Aantal LED spots: 12 Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 9700 Aantal filters: 12
€ 9349,00
4000 mm
Aantal LED spots: 14 Luchtverplaatsing afvoer m3/u: 11000 Aantal filters: 14
€ 10336,00
4500 mm
Aantal LED spots: 16 Luchtverplaatsing afvoer m3/u: niet bekend Aantal filters: 16
€ 12547,00
5000 mm
Aantal LED spots: 16 Luchtverplaatsing afvoer m3/u: niet bekend Aantal filters: 16
€ 13217,00
5500 mm
Aantal LED spots: 20 Luchtverplaatsing afvoer m3/u: niet bekend Aantal filters: 20
€ 14560,00
6000 mm
Aantal LED spots: 20 Luchtverplaatsing afvoer m3/u: niet bekend Aantal filters: 20
€ 15104,00
6500 mm
Aantal LED spots: 24 Luchtverplaatsing afvoer m3/u: niet bekend Aantal filters: 24
€ 16431,00
7000 mm
Aantal LED spots: 24 Luchtverplaatsing afvoer m3/u: niet bekend Aantal filters: 24
€ 16972,00
7500 mm
Aantal LED spots: 28 Luchtverplaatsing afvoer m3/u: niet bekend Aantal filters: 28
€ 18404,00
8000 mm
Aantal LED spots: 28 Luchtverplaatsing afvoer m3/u: niet bekend Aantal filters: 28
€ 20137,00
Detail